Alkitab tidak menerima ajaran ajaran lain yang akan mengubah atau menambah isi Alkitab..

Posted on Updated on

*Galatia 1:8
LAI TB, Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
KJV, But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
TR, αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υμιν παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εστω
Translit, alla kai ean hêmeis hê aggelos ex ouranou euaggelizêtai humin par ho euêggelisametha humin anathema estô

Jika ada sumber-sumber lain yang mengaku sebagai wahyu ilahi, sebagaimana halnya Alkitab, maka sumber-sumber itu harus diuji kebenarannya berdasarkan Alkitab. Allah tidak dapat bertentangan dengan diri-NYA sendiri. Oleh karena itu, apapun yang dinyatakan oleh seorang pembicara atau penulis yang mengaku mendapat wahyu ilahi, tidak dapat bertentangan dengan Alkitab yang kita tahu benar adanya. Jika pernyataan mereka bertentangan dengan Alkitab, maka jelaslah bahwa mereka tidak berbicara atas ilham dari Allah, baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam mempertimbangkan keilahian Kristus, pokok persoalannya bukanlah apakah keilahian Kristus mudah dipercaya atau dimengerti, melainkan apakah keilahian Kristus dinyatakan di dalam firman Allah. Apabila pada mulanya gagasan tentang keilahian Kristus tampaknya tidak masuk akal atau tidak dapat dimengerti, hal itu tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan bahwa keilahian Kristus itu benar adanya. Alam semesta ini penuh dengan berbagai perkara — seperti gravitasi, sifat cahaya, gelombang cahaya — yang berada di luar jangkauan akal manusia pada saat ini, tetapi sekalipun demikian, benar adanya. Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak dapat dimengerti oleh akal manusia.

* Ayub 11:7
LAI TB, Dapatkah engkau memahami hakekat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan Yang Mahakuasa?
KJV, Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?
Biblia Hebraic Stuttgartensia (BHS), Hebrew with vowels,
הַחֵקֶר אֱלֹוהַ תִּמְצָא אִם עַד־תַּכְלִית שַׁדַּי תִּמְצָא׃
Translit, HAKHÊQER ‘ELÕAH TIMTSÂ’ ‘IM ‘AD-TAKHLÏT SYADAY TIMTSÂ’

*Ayub 42:2-6
42:2 LAI TB, “Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.
KJV, I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee.
Hebrew,
יָדַעְתָּ כ] (יָדַעְתִּי ק) כִּי־כֹל תּוּכָל וְלֹא־יִבָּצֵר מִמְּךָ מְזִמָּה׃
Translit, YÂDA’TÂ KÏ-KHOL TÛKHÂL VELO’-YIBÂTSÊR MIMEKHA MEZIMÂH

42:3 LAI TB, Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui.
KJV, Who is he that hideth counsel without knowledge? therefore have I uttered that I understood not; things too wonderful for me, which I knew not.
Hebrew,
מִי זֶה ׀ מַעְלִים עֵצָה בְּלִי דָעַת לָכֵן הִגַּדְתִּי וְלֹא אָבִין נִפְלָאֹות מִמֶּנִּי וְלֹא אֵדָע׃
Translit, MÏ ZEH MA’LÏM ‘ÊTSÂH BELÏ DÂ’AT LÂKHÊN HIGADTÏ VELO’ ‘ÂVÏN NIFLÂ’ÕT MIMENÏ VELO’ ‘ÊDÂ’

42:4 LAI TB, Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku.
KJV, Hear, I beseech thee, and I will speak: I will demand of thee, and declare thou unto me.
Hebrew,
שְׁמַע־נָא וְאָנֹכִי אֲדַבֵּר אֶשְׁאָלְךָ וְהֹודִיעֵנִי׃
Translit, SYEMA’-NÂ’ VE’ÂNOKHÏ ‘ADABÊR ‘ESY’ÂLEKHA VEHÕDÏ’ÊNÏ

42:5 LAI TB, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
KJV, I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.
Hebrew,
לְשֵׁמַע־אֹזֶן שְׁמַעְתִּיךָ וְעַתָּה עֵינִי רָאָתְךָ׃
Translit, LESYÊMA’-‘OZEN SYEMA’TÏKHA VE’ATÂH ‘ÊYNÏ RÂ’ÂTEKHA

42:6 LAI TB, Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.”
KJV, Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes.
Hebrew,
עַל־כֵּן אֶמְאַס וְנִחַמְתִּי עַל־עָפָר וָאֵפֶר׃ פ
Translit, ‘AL-KÊN ‘EM’AS VENIKHAMTÏ ‘AL-‘ÂFÂR VÂ’ÊFER

*Mazmur 145:3
LAI TB, Besarlah TUHAN dan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tidak terduga.
KJV, Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Hebrew,
גָּדֹול יְהוָה וּמְהֻלָּל מְאֹד וְלִגְדֻלָּתֹו אֵין חֵקֶר׃
Translit, GÂDÕL YEHOVÂH ÛMEHULÂL ME’OD VELIGDULÂTÕ ‘ÊYN KHÊQER

* Yesaya 40:13
LAI TB, Siapa yang dapat mengatur Roh TUHAN atau memberi petunjuk kepada-Nya sebagai penasihat?
KJV, Who hath directed the Spirit of the LORD, or being his counsellor hath taught him?
Hebrew,
מִי־תִכֵּן אֶת־רוּחַ יְהוָה וְאִישׁ עֲצָתֹו יֹודִיעֶנּוּ׃
Translit, MÏ-TIKÊN ‘ET-RÛAKH YEHOVÂH VE’ÏSY ‘ATSÂTÕ YÕDÏ’ENÛ

* Yesaya 55:8-9
55:8 LAI TB, Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN.
KJV, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the LORD.
Hebrew,
כִּי לֹא מַחְשְׁבֹותַי מַחְשְׁבֹותֵיכֶם וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי נְאֻם יְהוָה׃
Translit, KÏ LO’ MAKHSYEVÕTAY MAKHSYEVÕTÊYKHEM VELO’ DARKHÊYKHEM DERÂKHÂY NE’UM YEHOVÂH

55:9 LAI TB, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.
KJV, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
Hebrew,
כִּי־גָבְהוּ שָׁמַיִם מֵאָרֶץ כֵּן גָּבְהוּ דְרָכַי מִדַּרְכֵיכֶם וּמַחְשְׁבֹתַי מִמַּחְשְׁבֹתֵיכֶם׃
Translit, KÏ-GÂVHÛ SYÂMAYIM MÊ’ÂRETS KÊN GÂVHÛ DERÂKHAY MIDARKHÊYKHEM ÛMAKHSYEVOTAY MIMAKHSYEVOTÊYKHEM

* Roma 11:33
LAI TB, O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!
KJV, O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
TR, ω βαθος πλουτου και σοφιας και γνωσεως θεου ως ανεξερευνητα τα κριματα αυτου και ανεξιχνιαστοι αι οδοι αυτου
Translit, hô bathos ploutou kai sophias kai gnôseôs theou hôs anexereunêta ta krimata autou kai anexikhniastoi hai hodoi autou

Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita percaya tentang apa yang dikatakan Allah mengenai diri-NYA sendiri, tidak menjadi persoalan, apakah kita dapat sepenuhnya memahaminya atau tidak.

Mengenai penyataan diri Allah di dalam Pribadi Yesus Kristus, Alkitab berkata:

*Ibrani 1:1-3
1:1 LAI TB, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi,
KJV, God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,
TR, πολυμερως και πολυτροπως παλαι ο θεος λαλησας τοις πατρασιν εν τοις προφηταις επ εσχατων των ημερων τουτων ελαλησεν ημιν εν υιω
Translit, polumerôs kai polutropôs palai ho theos lalêsas tois patrasin en tois prophêtais ep eskhatôn tôn hêmerôn toutôn elalêsen hêmin en huiô hon

1:2 LAI TB, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.
KJV, Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;
TR, ον εθηκεν κληρονομον παντων δι ου και τους αιωνας εποιησεν
Translit, ethêken klêronomon pantôn di hou kai tous aiônas epoiêsen

1:3 LAI TB, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,
KJV, Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high:
TR, ος ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου δι εαυτου καθαρισμον ποιησαμενος των αμαρτιων ημων εκαθισεν εν δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις
Translit, hos ôn apaugasma tês doxês kai kharaktêr tês hupostaseôs autou pherôn te ta panta tô rhêmati tês dunameôs autou di heautou katharismon poiêsamenos tôn hamartiôn hêmôn ekathisen en dexia tês megalôsunês en hupsêlois

 

Harap Anda Berkomentar Dengan Sopan.....Shalom

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s